+48 22 153 02 53

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.flowrolls.pl

 

 1. Informacje ogólne
  a) za pomocą dobrowolnie wprowadzonych w formularzach informacji,
  b) poprzez zbieranie plików „cookies” [ patrz polityka „cookies” </ a>].

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług w ramach Serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest

Flowrolls sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym 5000 zł KRS 0000774565 NIP 5252782453 REGON 382719531

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające udostępnianiu danych osobom nieuprawnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  2. Dane osobowe dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  5. Dane podane w formularze są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu obsługi kontaktu informacyjnego.
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. < li> Dane zawarte w formularzu mogą być przeglądane przez osobę, która je tam umieściła. Ta osoba ma również prawo do zmiany i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

  8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  9. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis flowrolls.pl. Serwisy te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  10. Sklep internetowy przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
   a) obsługi sklepu internetowego, < p> b) przekazania swoich danych osobowych do ING Bank? l? ski SA („Bank”) w związku z:
   • Świadczeniem przez Bank Sklepowi Internetowemu usługi udostępniania infrastruktura do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • Obsługa i rozliczanie przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego za pośrednictwem Internet z wykorzystaniem instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • W celu weryfikacji prawidłowości wykonywania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z ich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • Przekaż swoje dane osobowe Twi sto Polska sp. ogród zoologiczny. w związku z możliwością zaproponowania zapłaty za zakupiony towar lub usługę przez Twisto Polska sp. ogród zoologiczny. na podstawie umowy zamówienia zawierającej formułę zakupu „Kup od Twisto” oraz udostępnienia tej formuły zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska sp. ogród zoologiczny. prawidłowego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   1. W związku z przetwarzaniem dane osobowe w celach określonych w ust. 3 i 4, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Sklep Internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
    < li> ING Bank? l? ski SA
  11. Twisto Polska sp. z oo
   1. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy . Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym.

Jeżeli podasz swoje dane osobowe w celu cel przenoszenia Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. ogród zoologiczny. przekazanie tych danych przed zawarciem umowy sprzedaży towarów (lub usług) zakupionych w Sklepie Internetowym jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, w związku z przyjętym w Sklepie biznesowym modelem prowadzenia działalności. </ p >

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem przez Ciebie płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, podanie tych danych jest wymagane w celu realizacji płatności i potwierdzenia jej wykonania przez Bank do Sklepu Internetowego.

W przypadku podania Bankowi danych osobowych w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności w celu zapewnienia ochrony płatników interesy w związku z reklamacjami, podanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do Twisto Polska sp. ogród zoologiczny. w związku z możliwością zaoferowania Państwu zapłaty ceny za towary lub usługi zakupione przez Twisto Polska sp. ogród zoologiczny. w ramach umowy zamówienia obejmującej formułę zakupu „Kup od Twisto” oraz udostępnienia tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i ich przetwarzanie w tym celu jest wymagane w związku z biznesowym modelem prowadzenia działalności gospodarczej przyjętym przez Sklep Internetowy oraz w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska sp. z oo

W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znajdują się w zakładce – KONTAKT .