+48 22 153 02 53
support@flowrolls.eu

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text text_larger=”no”]

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.flowrolls.eu

 1. Informacje ogólne
  a) za pomocą informacji dobrowolnie wprowadzonych do formularzy,
  b) poprzez zbieranie „ciasteczek” [patrz polityka „cookies”].

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług za pośrednictwem Usługi.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest

Flowrolls sp. z oo z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5,000 PLN 0000774565 KRS 5252782453 NIP 382719531 REGON XNUMX

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, aby zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawne upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu wykonania umowy zawartej między stronami.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. W procesie obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Dane zawarte w formularzu mogą być przeglądane przez osobę, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikowania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności serwisu, na którą może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, możliwe zmiany w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę flowrolls.pl. Strony te mogą mieć własne zasady i regulaminy dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.,
 10. Sklep internetowy przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
  a) obsługa sklepu internetowego,

  b) w celu przekazania danych osobowych ING Bank? l? ski SA („Bank”) w związku z:

  • Świadczenie przez Bank sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).
  • Obsługa i rozliczanie przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • W celu weryfikacji przez Bank prawidłowego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z ich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia) .
  • Przenieś swoje dane osobowe do Twisto Polska Sp. z oo w związku z możliwością zaproponowania płatności za zakupione towary lub usługi przez Twisto Polska Sp. z oo na podstawie umowy zamówienia obejmującej formułę zakupu „Kup od Twisto” i udostępnienie tej formuły zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z oo prawidłowego wykonania takich zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe mogą być udostępniane przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank? L? Ski SA
  • Twisto Polska Sp. z o.o.
  1. W przypadku podania danych osobowych w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska Sp. z oo przed zawarciem umowy sprzedaży towarów (lub usług) zakupionych w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z przyjętym przez sklep internetowy modelem biznesowym prowadzenia działalności.

  Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie do Sklepu internetowego za pośrednictwem Internetu za pomocą instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane do realizacji płatności i dostarczenia potwierdzenia jej wykonania przez bank do sklepu internetowego.

  Jeśli podasz swoje dane osobowe Bankowi w celu weryfikacji prawidłowego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z ich reklamacjami, podanie takich danych jest konieczne, aby umożliwić wykonanie umowy zawartej między Sklepem Internetowym a Bankiem.

  Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Twisto Polska Sp. z oo w związku z możliwością zaoferowania zapłaty ceny za towary lub usługi zakupione przez Twisto Polska Sp. z oo w ramach umowy zamówienia obejmującej formułę zakupów „Kup od Twisto” i udostępnienie tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i ich przetwarzanie w tym celu jest wymagane w związku z przyjętym modelem biznesowym prowadzenia działalności przez Sklep Internetowy oraz w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska Sp. ogród zoologiczny

  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]