+48 22 153 02 53
support@flowrolls.eu

Regulamin

Witamy w flowrolls.eu!

Flowrolls sp. z oo

VAT UE: PL5252782453

Kapitał zakładowy: 5000 zł

KRS: 0000774565

REGON: 382719531

< p> Zarejestrowany i widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej flowrolls, znajdującej się pod adresem https://www.flowrolls.eu/.</p >

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z flowrolls.eu, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków i Zasad i Warunków Bezpłatnych. Generator warunków.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie i zgodne z warunkami Spółki. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie </ strong >

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do flowrolls.eu, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności flowrolls.

Większość interaktywnych witryn wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, flowrolls i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do cały materiał na flowrolls.eu. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp ze strony flowrolls.eu do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie możesz:

  • Ponownie publikować materiały z flowrolls.eu
  • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z flowrolls.eu
  • Reprodukuj, duplikuj lub kopiuj materiały z flowrolls.eu
  • Redystrybuuj treści z flowrolls.eu
  • < / ul>

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. flowrolls nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Flowrolls, jego agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo flowrolls nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie

flowrolls zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszają niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że :

   • Masz prawo do publikowania komentarzy w naszej witrynie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
   • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń prawa autorskie, patenty lub znaki towarowe osób trzecich;
   • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
   • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub u niedozwolona działalność.

Niniejszym udzielasz firmie flowrolls niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub media.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

   • Agencje rządowe;
   • Wyszukiwarki;
   • Organizacje informacyjne;
   • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać linki do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn internetowych innych wymienione firmy;
   • i Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej. do publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o umieszczenie łączy od następujących typów organizacji:

   • powszechnie znany konsument i / lub źródła informacji biznesowych;
   • witryny społeczności dot.com;
   • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
   • dystrybutorzy katalogów online;
   • < li> portale internetowe;

   • firmy księgowe, prawne i konsultingowe;
   • oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzamy prośby o linki od organizacje te, jeśli zdecydujemy, że: (a) odsyłacz nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na nas lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych rekordów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak przepływów; oraz (d) odsyłacz znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas poinformować, wysyłając e -mail do flowrolls. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

   • Korzystając z naszej nazwy firmy;
   • lub przy użyciu jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony;
   • lub poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, które ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Zakaz używania logo flowrolls lub innych Dzieła sztuki będą dozwolone w przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniać w jakikolwiek sposób wizualnej prezentacji lub wyglądu naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie . Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, która może zostać zinterpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub kryminalna lub która narusza, w inny sposób narusza lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

< strong> Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności.

  • < h3>

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego łącza do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad w dowolnym momencie. Stałe łączenie się z naszą Witryną oznacza, że ​​zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z łączy.

Usunięcie linków z naszej witryny

Jeśli znaleźć jakiekolwiek łącze w naszej Witrynie, które jest obraźliwe z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie jesteśmy do tego zobowiązani, ani nie odpowiadamy bezpośrednio Tobie.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani precyzja; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na niej będą aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolone przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zrzeczenia się:

   • nie ogranicza ani nie wyłącza naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
   • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
   • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo;
   • lub wykluczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność, której nie można wykluczyć na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają powyższemu ustęp; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynów niedozwolonych i naruszenia ustawowego obowiązku.

O ile strona internetowa oraz informacje i usługi na niej są udostępniane bezpłatnie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.